Raadsvergadering 23 februari 2017

donderdag, 19 januari 2017

Op donderdag 23 februari 2017 is er een raadsvergadering. De vergadering vangt aan om 19:30 uur, waarbij o.a. het volgende onderwerp aan de orde komt: Nieuwe Streekomroep. De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.