Raadsvergadering 30 maart 2017

vrijdag, 24 maart 2017

Op donderdag 30 maart 2017 is er een raadsvergadering. De vergadering vangt aan om 19:30 uur, waarbij o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen: Programmaplan Een energieneutraal Veenendaal in 2035 en Wegwerken van knelpunten welzijnswerk.

Op de website kunt u de volledige agenda van de raadsvergadering bekijken. De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.