Raadsvergadering

vrijdag, 16 juni 2017

Op maandag 3 juli 2017 is er een raadsvergadering, die om 16:00 uur aanvangt. Kort na aanvang van de vergadering start het verantwoordingsdebat. Het debat zal o.a. gaan over de Jaarstukken 2016 en het Projectenboek sociaal domein.

Na het verantwoordingsdebat zullen er tijdens de raadsvergadering de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Eerste Bestuursrapportage 2017
  • Kadernota 2018-2021.

Op de website kunt u de volledige agenda van de raadsvergadering bekijken. De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.