Voorstel voor verschuiven winkeltijden op zon- en feestdagen

dinsdag, 12 maart 2019

In april bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fractie van Lokaal Veenendaal. Deze partij stelt de raad voor om het tijdsvenster van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen te verschuiven van 13.00 – 18.00 uur naar 12.00 – 17.00 uur.

Op 21 december 2017 heeft de raad ingestemd met een algemene vrijstelling voor een aantal aangewezen categorieën winkels in de levensmiddelenbranche en bouwmarkten en een vrijstelling van maximaal 12 x per jaar voor het openstellen van winkels in het kernwinkelgebied op zon- en feestdagen met het tijdvenster van 13.00 – 18.00 uur. De fractie van Lokaal Veenendaal stelt de raad nu voor om het tijdsvenster van de winkelopenstelling te verschuiven naar 12.00 – 17.00 uur en de Verordening Winkeltijden Veenendaal op dat punt te wijzigen. 

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal tijdens de vergadering van de raadscommissie in april. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van dinsdag 16 april neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.

Inhoudelijke vragen
De volledige inhoud van het initiatiefvoorstel (inclusief de reactie van het college van B&W) kunt u hier raadplegen. Voor inhoudelijke vragen over het initiatiefvoorstel verwijzen wij u naar de indienende fractie.


Voorstel voor lagere drempel burgerinitiatief

woensdag, 6 maart 2019

In maart bespreekt de raad een initiatiefvoorstel van de fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks. De vier partijen stellen de raad voor om de drempel voor het indienen van een burgerinitiatief te verlagen. Via een burgerinitiatief kunnen inwoners een plan of idee op de agenda van de raad plaatsen. 

Richtlijnen voor een burgerinitiatief zijn vastgelegd in de Verordening burgerinitiatief Veenendaal. Hierin staat dat een burgerinitiatief niet kan gaan over een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen. De fracties van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks stellen voor om deze termijn terug te brengen naar één jaar. Daarnaast stellen zij voor om de termijn van één jaar niet toe te passen als het burgerinitiatief een uitwerking is van kaders die de raad eerder heeft gesteld. In dat geval moet het volgens SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks alsnog mogelijk zijn om, ongeacht de termijn, een burgerinitiatief in te dienen.     

Uw mening
De raad bespreekt het initiatiefvoorstel van SP, D66, ProVeenendaal en GroenLinks tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 19 maart. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van donderdag 28 maart neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.

Inhoudelijke vragen
De volledige inhoud van het initiatiefvoorstel kunt u hier raadplegen. Voor inhoudelijke vragen over het initiatiefvoorstel verwijzen wij u naar de indienende fracties.