Verantwoordingsmarkt 19 juni 2019

maandag, 17 juni 2019

Wist u dat de gemeente jaarlijks zo’n 200 miljoen euro uitgeeft? Waar ging dat geld in 2018 naartoe? Welke doelen zijn daarmee bereikt? Tijdens de Verantwoordingsmarkt op 19 juni staat het huishoudboekje van de gemeente centraal. De raad bespreekt dan de jaarstukken van de gemeente en van diverse samenwerkingsverbanden over het jaar 2018.

Na een plenaire aftrap, start de Verantwoordingsmarkt met een toelichting op de financiën van diverse gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn samenwerkingsverbanden zoals de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Regio Utrecht of de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Hierna komen de jaarstukken van de gemeente zelf aan de orde. (Schaduw)raadsleden kunnen verhelderingsvragen stellen en vormen zich daarna een mening over het beleid en de financiën. De raad gebruikt deze informatie bij het verantwoordingsdebat op 27 juni. Op dat moment neemt de raad ook besluiten over de jaarstukken.

Wilt u meepraten?
Hoe denkt u over de financiën van de gemeente? Waar heeft u vragen over? Inwoners zijn welkom om mee te praten. Aanmelden kan via griffie@veenendaal.nl. Vermeld in uw bericht over welke onderwerpen u wilt meepraten.

Meer informatie?
Het programma van de avond en de vergaderstukken vindt u in ons raadsinformatiesysteem.