Raadsvergadering

vrijdag, 13 oktober 2017

Op donderdag 26 oktober 2017 is er een raadsvergadering, die om 19.30 uur aanvangt. Tijdens de raadsvergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • 3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal
  • Programmabegroting 2018-2021
  • Strategische Visie 2040

Op de website kunt u de volledige agenda van de raadsvergadering bekijken. De vergadering is openbaar en u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal.


Beleid onder de loep

donderdag, 5 oktober 2017

Welk onderwerp zou u laten onderzoeken?

De Rekenkamercommissie Veenendaal onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en of het gewenste effect is bereikt. Zij kijkt daarbij ook of het budget efficiënt is besteed. Op dit moment worden de mogelijke onderwerpen voor het onderzoeksplan 2018 op een rij gezet.

Is er een onderwerp waarvan u vindt dat de rekenkamercommissie dat zou moeten onderzoeken? U kunt onderwerpen aandragen tot uiterlijk 31 oktober 2017. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.

Op de website van de Rekenkamercommissie leest u meer over het aandragen van ideeën.