Raad spreekt over samenwerkingsverband Regio Foodvalley

vrijdag, 29 november 2019

In december staat de agenda van de raad voor een belangrijk deel in het teken van Regio Foodvalley. Er liggen een aantal voorstellen aan de raad voor die betrekking hebben op dit regionale samenwerkingsverband.    

Foodvalley staat volop in de belangstelling. Het samenwerkingsverband wil de regio ontwikkelen tot Europese topregio op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Binnen Regio Foodvalley werken regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen samen om het vestigingsklimaat te bevorderen en ondernemen, wonen, werken en studeren aantrekkelijk te maken. De raad heeft dit jaar op een aantal momenten aandacht gevraagd voor het samenwerkingsverband. Hoe is Foodvalley georganiseerd? Welke doelen streeft Foodvalley na? Wat mag het kosten? De rekenkamers van de gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd naar Regio Foodvalley. In december bespreekt de raad het rekenkamerrapport ‘Zicht op Foodvalley’. Daarnaast spreekt de raad over de Strategische Agenda 2020-2025 en de Kantorenvisie van Regio Foodvalley.

Behandeling in de raad
Dinsdagavond 3 december heeft de raad zich, tijdens een beeldvormende avond over Foodvalley, laten bijpraten over de organisatie en werkwijze van het samenwerkingsverband en de kansen voor Veenendaal. Op donderdag 12 december spreekt de raadscommissie over de voorstellen rondom Regio Foodvalley. Op donderdag 19 december neemt de raad besluiten.