Kadernota 2020-2023 overgedragen aan raad

donderdag, 6 juni 2019

Woensdag 29 mei heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 2020-2023 overgedragen aan de gemeenteraad. In de Kadernota staat welke plannen de gemeente heeft voor de aankomende vier jaar en wat die plannen kosten.

De financiële prognose laat voor de komende jaren een structureel tekort zien voor de uitvoering van taken binnen het sociaal domein. Het college stelt de raad daarom voor om extra maatregelen te nemen om Veenendaal financieel gezond te houden. Op 8 juli debatteert de gemeenteraad over de Kadernota en worden besluiten genomen. 

Wilt u meepraten?
Als inwoner of organisatie uit Veenendaal kunt u invloed uitoefenen op de besluiten van de raad. Wilt u uw mening geven over de voorgestelde maatregelen? Op dinsdagavond 11 juni vindt een inspraakavond plaats. Tijdens deze avond heeft u de gelegenheid om in enkele minuten uw standpunt toe te lichten. Raadsleden kunnen u verhelderingsvragen stellen over uw bijdrage. Hierna heeft u de gelegenheid om meer informeel met raadsleden in gesprek te gaan. Deze inspraakavond begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Aanmelden kan tot dinsdag 11 juni 13.00 uur via griffie@veenendaal.nl. Na aanmelding nemen wij contact met u op voor verdere afstemming. 

Schriftelijk reageren
U kunt de gemeenteraad als geheel ook aanspreken in een schriftelijke reactie. Deze kunt u mailen naar griffie@veenendaal.nl of per post versturen naar: Griffie gemeente Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC, Veenendaal. Uw reactie wordt dan met uw naam openbaar op de lijst ingekomen stukken geplaatst voor de raad. Eventuele adresgegevens worden onleesbaar gemaakt. Het is aan de raadsleden om wel of niet op de inhoud van uw brief in te gaan.

Raadsfracties of raadsleden benaderen
U kunt er ook voor kiezen om een politieke partij of raadslid individueel te benaderen. De contactgegevens van de verschillende partijen en raadsleden vindt u op onze website.

Meer informatie? 
De Kadernota vindt u in ons raadsinformatiesysteem. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op. Dat kan via griffie@veenendaal.nl of telefonisch via 0318 538 538 (vragen naar de griffie).