Raad spreekt over behoud historische graven Munnikenhof

vrijdag, 17 mei 2019

Ook in de toekomst wil de gemeente voldoende ruimte beschikbaar hebben voor begraven.  Zonder het ruimen van graven, is de beschikbare ruimte op begraafplaats De Munnikenhof naar schatting nog tot 2026 toereikend. Hierdoor is het van belang om op termijn graven te gaan vrijmaken, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe graven. 

In 2006 heeft de raad regels vastgesteld voor het ruimen van algemene graven en graven waar geen rechthebbenden meer voor zijn (d.w.z. graven waarvoor geen grafrechten meer worden betaald). Dit beleid voor het ruimen van graven is tot op heden nooit uitgevoerd vanwege een burgerinitiatief over het behoud van historische graven. De raad wordt nu gevraagd om de Beheersverordening Begraafplaats en Rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal vast te stellen. Deze wijziging van de verordening biedt de mogelijkheid om regels op te nemen voor het aanwijzen en het beheer van historisch waardevolle graven. Deze wijziging van de Beheersverordening en de criteria zijn tot stand gekomen in overleg met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, een vertegenwoordiging van de Historische Vereniging Oud Veenendaal (HVOV) en de beheerders van de begraafplaats. Om zorg te dragen dat het ruimen van graven in de toekomst zorgvuldig en respectvol wordt uitgevoerd, stelt het college van burgemeester en wethouders een ruimingsprotocol op. Naar verwachting is dit protocol in 2020 gereed en kan vanaf dan het bestaande beleid tot ruiming worden uitgevoerd. 

Uw mening
De raad bespreekt het raadsvoorstel Beheersverordening Begraafplaats en Rouwcentrum De Munnikenhof Veenendaal tijdens de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 21 mei. Wilt u uw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Dit kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl. In de raadsvergadering van dinsdag 28 mei neemt de raad een besluit over het raadsvoorstel.