Raadsbijeenkomst over Omgevingswet

woensdag, 30 januari 2019

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2021. Alle regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Dit betekent veel voor inwoners, maar ook voor de rol van de gemeenteraad. Burgerparticipatie en het creëren van draagvlak wordt belangrijker dan ooit. Wie moet er betrokken worden bij ontwikkelingen in de openbare ruimte en in welke fase? Wat is de rol van de gemeenteraad daarbij?

Tijdens de beeldvormende avond op 5 februari aanstaande gaat de raad in gesprek over de implementatie van de Omgevingswet. De raad wordt tijdens deze avond geïnformeerd over de stand van zaken van de implementatie. Ook wordt besproken welke stappen komende maanden volgen, op weg naar een Omgevingsvisie. Als laatste wordt de raad bijgepraat over twee experimenten waarmee duidelijk wordt welke veranderingen de Omgevingswet zoal met zich meebrengt. U bent van harte welkom om de beeldvormende avond op 5 februari als toehoorder bij te wonen. Deze avond start om 19.30 uur en vindt plaats in het Christelijk Lyceum Veenendaal, Kerkewijk 149, Veenendaal. Meer informatie over deze avond vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Wilt u meepraten?
Wilt u zelf meepraten over de toekomst van Veenendaal? Dan bent u welkom tijdens de dialoogavond Omgevingsvisie op donderdag 31 januari in CSV Het Perron, Sportlaan 11-13. Deze avond start om 18.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via omgevingswet@veenendaal.nl. Telefonisch aanmelden kan ook via 0318 538 538.