Stadsgesprek 13 december

vrijdag, 1 december 2017

Laat horen hoe u denkt over verruiming van winkeltijden op zondag. Kom woensdag 13 december 2017 om 19.30 uur naar het Stadsgesprek op het gemeentehuis.

Op woensdag 13 december, tussen 19.30 uur en 21.00 uur, organiseert de gemeenteraad van Veenendaal een stadsgesprek over de verruiming van de winkeltijden op zondag. Op dit moment zijn de winkels in Veenendaal maximaal zes keer per jaar open op zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Deze openstellingen zijn gekoppeld aan een buitenevenement. Een deel van de gemeenteraad stelt voor de koppeling met de buitenevenementen te schrappen en het aantal zondagse openstellingen te verruimen. Een ander deel van de gemeenteraad wil zoveel als mogelijk vasthouden aan de zondagsrust.

Op 21 december 2017 bespreekt de raad een initiatiefvoorstel waarin de volgende wijzigingen op de verordening winkeltijden staan:

  • op zondag een algehele openstelling voor levensmiddelenwinkels en bouwmarkten in de hele gemeente
  • winkels in het centrum mogen 12x per jaar open op zondag
  • openingstijden vallen op zondag tussen 13.00 uur en 18.00 uur

De raad heeft, met het aannemen van een motie, besloten om in een stadsgesprek eerst te horen hoe de Veenendaler denkt over de verruiming van winkeltijden. Een stadsgesprek is een uitwisseling van ideeën en gedachten. Het is nadrukkelijk geen inspraakavond. De raadsleden nemen de opvattingen die ze op 13 december horen, mee in de besluitvorming op 21 december.

Hier vindt u het initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal en PvdA en de motie van SGP, ChristenUnie en CDA.