Vergaderingen in mei

donderdag, 17 mei 2018

Raadscommissie
Op dinsdag 22 mei vergadert de raadscommissie. De vergadering vangt om 19.30 uur aan. Tijdens de vergadering komt onder andere het raadsvoorstel 'Ontwikkeling westzijde Groeneveldselaan' aan de orde. Op de website kunt u de volledige agenda van de vergadering bekijken.

Vergaderingen gemeenteraad
Op woensdag 30 mei vindt de reguliere raadsvergadering plaats. De vergadering vangt om 19.30 uur aan. De agenda inclusief vergaderstukken worden in de loop van donderdag 24 mei gepubliceerd. Op de website kunt u na 24 mei de volledige agenda van de vergadering bekijken.

Op donderdag 31 mei vindt er een extra raadsvergadering plaats, die om 16.00 uur aanvangt. Tijdens de vergadering komt eerst het initiatiefvoorstel Raads programma 2018-2022 'Iedereen doet mee' aan bod. Na de besluitvorming zal de vergadering tot uiterlijk 19.30 uur worden geschorst.

Om 19.30 uur neemt de raad afscheid van wethouder Kundić (D66) en wethouder Overduin (CDA). Vervolgens zullen de nieuwe wethouders, Stroobosscher (ChristenUnie), D.S.K. Lochtenberg (VVD), Verloop (SGP) en Beek (ProVeenendaal), worden benoemd en geïnstalleerd. Aansluitend worden nieuwe raadsleden beëdigd en geïnstalleerd en nieuwe schaduw-raadsleden benoemd. Op de website kunt u de volledige agenda van de vergadering bekijken.

U bent van harte welkom om bij de vergaderingen van de raadscommissie en de gemeenteraad aanwezig te zijn. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune. De vergadering is ook live te volgen via de website.