Burgerinitiatief

Heeft u een idee waarmee de gemeente iets zou kunnen doen? Dan kunt u gebruik maken van het Burgerinitiatief. U moet dan minstens 60 inwoners van Veenendaal vinden die uw voorstel ondersteunen.

U kunt dit plan of idee op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. U als initiatiefnemer wordt dan uitgenodigd om in de vergadering het burgerinitiatief uit te leggen.

Hoe dient u een initiatiefvoorstel in?

Stuur uw voorstel samen met het verzoek (PDF, 19kB) schriftelijk aan de voorzitter van de raad. Geef een nauwkeurige omschrijving van uw voorstel. Geef ook aan waarom u het voorstel op de agenda van de raad wilt hebben. Vermeld ook uw achternaam, voornamen, adres, geboortedatum, handtekening en de plaatsvervanger. Voeg ook een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Voorwaarden

Als u een initiatiefvoorstel maakt, dan moet het gaan over iets nieuws, een nieuw onderwerp of idee. Het kan een globaal idee zijn of een al meer uitgewerkt voorstel. In uw voorstel staat dan wel een richting voor een mogelijke oplossing.

Het is niet bedoeld voor:

  • vragen over gemeentelijk beleid;
  • een onderwerp waarover de raad niet bevoegd is;
  • een klacht of bezwaar;
  • een onderwerp waarover de raad korter dan twee jaar voor het indienen van het burgerinitiatief een besluit heeft genomen.

Een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, wordt door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, doorgezonden naar het college of naar de burgemeester als het zijn portefeuille betreft.