Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden administratief en inhoudelijk bij hun werk. Zo helpt de griffie de raadsleden bij het indienen van moties, amendementen en vragen. De griffier staat aan het hoofd van de griffie en is altijd aanwezig bij de raadsvergaderingen. De raadsadviseurs zijn aanwezig bij de commissievergaderingen.

Griffier en raadsadviseurs

  • drs. Franske van Hooijdonk, griffier
  • drs. Renate Breevaart, raadsadviseur oordeelsvorming
  • Sara Hendriks, raadsadviseur oordeelsvorming
  • Bertha Achterberg, raadsadviseur control
  • Evert Kok, raadsadviseur beeldvorming & communicatie
  • Nila Polder, griffiemedewerker