Hoe vergadert de raad?

De raad vergadert standaard in een vaste vergadercyclus van 4 weken.

Week 1: geen vergadering

Week 2: beeldvormende avond (dinsdag)

De eerste raadsbijeenkomst van de maand staat in het teken van beeldvorming. Raadsleden gebruiken deze bijeenkomst om zich een beeld te vormen van de onderwerpen die op tafel komen. Vaak worden professionals uitgenodigd om de raad van inhoudelijke informatie te voorzien bij een onderwerp. Inwoners zijn welkom als toehoorder. Inspreken is mogelijk tijdens vergaderingen van de raadscommissie.  

Week 3: raadscommissie (dinsdag en donderdag)

De raadscommissie brengt per agendapunt of onderwerp advies uit aan de raad. Inwoners of organisaties kunnen via inspraak hun mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan. Soms is het aantal onderwerpen dat in de raadscommissie moet worden besproken groter dan de beschikbare vergadertijd. In dat geval kan de agendacommissie besluiten om de onderwerpen door te schuiven naar de volgende cyclus.

Week 4: raad (donderdag)

Tijdens de raadsvergadering neemt de raad een besluit over de raadsvoorstellen.