Hoe vergadert de raad?

De raad vergadert volgens een vaste vergadercyclus van 4 weken.

Week 1, geen vergadering

Week 2, donderdag, beeldvormende vergadering

De eerste raadsbijeenkomst van de maand staat in het teken van beeldvorming. Hier vormen raad en college zich een beeld van de ontwikkelingen in Veenendaal. Tevens gebruiken raadsleden deze bijeenkomst om zich een beeld te vormen van de onderwerpen die op tafel komen. Er kan niet worden ingesproken.

Week 3, dinsdag en donderdag, raadscommissie

De raadscommissie brengt per agendapunt advies uit aan de raad. Er kan worden ingesproken over de onderwerpen die op de agenda staan. Als het aantal onderwerpen dat in de raadscommissie moet worden besproken groter is dan de beschikbare vergadertijd, kan de agendacommissie besluiten om de onderwerpen door te schuiven naar de volgende cyclus.

Week 4, donderdag, raad

Tijdens de raadsvergadering vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats over de raadsvoorstellen.