Inspreken tijdens raadscommissie

Als inwoner van Veenendaal kunt u inspreken tijdens de vergaderingen van de raadscommissie. Op deze manier kunt u raadsleden op de hoogte brengen van uw standpunt over onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden en meer informatie

Als u wilt inspreken, kunt u zich aanmelden bij de griffie. Dit kan tot op de dag dat de commissievergadering plaatsvindt en uiterlijk tot 13.00 uur.