Raadsnieuws

Via het Raadsnieuws krijgt u informatie over de agenda’s van de gemeenteraad en raadscommissies, links naar de stukken op de website en informatie over besluiten, werkbezoeken en bijeenkomsten van de raad. De nieuwsbrief verschijnt op het moment dat er een agenda voor de raad of de raadscommissie uitgaat. Ook na een raadsvergadering verschijnt het Raadsnieuws over de besluiten van de raad.