Raadsnieuws

Via het Raadsnieuws wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de gemeenteraad. U vindt hier de agenda’s van de raadsvergaderingen, van de raadscommissies (waar u kunt inspreken) en informatie over werkbezoeken en andere bijeenkomsten van de raad. Ook openbare besluiten van de raad vindt u terug in het Raadsnieuws. Het Raadsnieuws verschijnt op dinsdag (in de weken waarin de raad vergadert). Schrijf u in om het Raadsnieuws automatisch in uw e-mail te ontvangen en blijf altijd in één overzicht op de hoogte.