Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 23 april 2019

Agenda van de gemeenteraad

Dinsdag 14 mei, 19.30 uur: beeldvormende avond

Dinsdag 21 mei, 19.30 uur: raadscommissie

Dinsdag 28 mei, 19.30 uur: raadsvergadering

Terugblik raadsvergadering 16 april

Initiatiefvoorstel Lokaal Veenendaal 5e Wijziging Winkeltijdenverordening Veenendaal
De raad heeft het initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal over het verschuiven van het tijdsvenster van de winkelopenstelling op zon- en feestdagen van 13.00-18.00 uur naar 12.00-17.00 uur na een hoofdelijke stemming met 15 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.

Voor stemden: mw. Bottema (VVD), dhr. Van de Braak (PvdA), dhr. El Hassnaoui (ProVeenendaal), mw. Jansen (Lokaal Veenendaal), dhr. Janssen (ProVeenendaal), dhr. C.J. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal), dhr. Makineli (DENK), dhr. Nooteboom (VVD), dhr. Oskam (GroenLinks), dhr. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal), mw. Roelofsen (ProVeenendaal), dhr. Saidi (D66), dhr. Schoeman (VVD), dhr. Veen (VVD), dhr. Van der Weerd (ProVeenendaal).
Tegen stemden: mw. Bette-van de Nadort (ChristenUnie), dhr. Both (SGP), dhr. Van Braak (ChristenUnie), dhr. Breur (SP), mw. Brunekreeft-Lagerweij (ChristenUnie), dhr. Dielemans (D66), dhr. Van Essenveld (ChristenUnie), dhr. Geerts (SGP), dhr. Van den Heuvel (ChristenUnie), dhr. Van Iperen (SGP), dhr. Koerts (ChristenUnie), dhr. Mulder (ChristenUnie), mw. Overduin-Biesma (CDA), dhr. Ruitenbeek (CDA), dhr. Scheele (SGP), dhr. Schonewille (CDA), dhr. Van Soest (ChristenUnie).

Dit betekent dat de huidige tijden voor de winkelopenstelling op zon- en feestdagen van 13.00-18.00 uur gehandhaafd blijven.

Benoeming schaduw-raadslid Ş. Kuzey
Mevrouw Ş. Kuzey (DENK) werd met 31 stemmen voor benoemd tot schaduw-raadslid van Veenendaal. Mevrouw Ş. Kuzey legde de verklaring en belofte af.

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
• Ontslag schaduw-raadslid mevrouw N. Akachar (DENK)

Meer informatie op de website
De besluitenlijst, de vergaderstukken en een videoverslag van de raadsvergadering van dinsdag 16 april vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.