Klik hier als deze nieuwsbrief niet volledig wordt getoond

Raadsnieuws 9 januari 2019

Inspreken

Tijdens vergaderingen van de raadscommissie is er gelegenheid om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda van de raad staan. Als u wilt inspreken, dan verzoeken wij u zich aan te melden. Aanmelden kan tot op de dag van de commissievergadering, bij voorkeur voor 13.00 uur, bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl.

Volg de raad

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen kunt u online ook live volgen of achteraf terugkijken.

Installatie Gert-Jan Kats als burgemeester van Veenendaal

Per 10 januari 2019 is Gert-Jan Kats benoemd tot burgemeester van de gemeente Veenendaal. Zijn installatie vindt plaats op donderdag 10 januari tijdens een buitengewone raadsvergadering. Deze vergadering begint om 15.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

U bent welkom om de openbare raadsvergadering en de daaropvolgende receptie in het gemeentehuis bij te wonen. Het is gebruikelijk dat raadsvergaderingen rondom de komst van een burgemeester worden bijgewoond door diverse genodigden waaronder raadsleden, schaduwraadsleden, familie en vrienden van de nieuwe burgemeester, colleges van burgemeester en wethouders uit de regio en vertegenwoordigers vanuit FoodValley, politie en brandweer (partijen waar een burgemeester veel mee samenwerkt). Om de raadsvergadering organisatorisch goed te laten verlopen, is ervoor gekozen om de beschikbare ruimte in de raadzaal en op de publieke tribune primair te reserveren voor deze groepen genodigden. Voor overige geïnteresseerden is de raadsvergadering te volgen via een livestream in de Scheepjeswolzaal van het gemeentehuis. Op basis van het aantal overige geïnteresseerden en het aantal nog beschikbare plaatsen op de publieke tribune, wordt donderdag ter plekke beoordeeld of deze nog kunnen aansluiten in de raadzaal. U kunt de raadsvergadering ook online live volgen of achteraf terugkijken.

Receptie
Aansluitend aan de vergadering is er omstreeks 16.30 uur gelegenheid om de heer Kats geluk te wensen met zijn benoeming. De receptie vindt plaats in de centrale hal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Agenda van de Raadscommissie

Dinsdag 15 januari 2019 19.30 uur raadzaal

Voorlopige agenda 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vaststellen besluitenlijsten

3. Raads- en commissiekalender januari 2019

4. Ingekomen stukken

5. Raadsvoorstel Regionaal risicoprofiel 2019 Veiligheidsregio Utrecht

6. Raadsvoorstel Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht

7. Raadsvoorstel Voorkeursvariant Rondweg-Oost

8. Behandeling Ingekomen stukken

9. Overige

10. Sluiting

Geen interesse meer? Meld u af voor deze nieuwsbrief.

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van de Griffie van de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0318 538 538 of via e-mailadres griffie@veenendaal.nl.