Rapporten

Jaarverslag 2017

In het jaarverslag 2017 staat een overzicht van de activiteiten van de Rekenkamercommissie in 2017. Met dit verslag legt de Rekenkamercommissie verantwoording af over de werkzaamheden.

Overzicht rapporten

Overzicht van alle gepubliceerde rapporten.

Publicaties die niet via bovenstaande links beschikbaar zijn, kunt u opvragen via rekenkamercommissie@veenendaal.nl