Rapporten

Jaarverslag 2018

In het jaarverslag 2018 staat een overzicht van de activiteiten van de Rekenkamercommissie in 2018. Met dit verslag legt de Rekenkamercommissie verantwoording af over haar werkzaamheden.

Overzicht rapporten

Overzicht van alle gepubliceerde rapporten.

Publicaties die niet via bovenstaande links beschikbaar zijn, kunt u opvragen via rekenkamercommissie@veenendaal.nl